Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Δήμητρας Ρουσιώτη για τα μυκηναϊκά ιερά και τις θρησκευτικές τελετουργίες