Ελληνισμός, Βαλκάνια, Μικρά Ασία – με το Κοινό των Ωραίων Τεχνών