Τεχνητή νοημοσύνη: Τι τη θέλουμε, ή δοκιμάζοντας μία διαφορετική προσέγγιση