Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την 20ή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης