Προφίλ

Ένας άνεμος που αναδεύει ποικίλα ρεύματα στην κοινωνία του σήμερα. Παρα­δόσεις και αξίες κλασικές έρχονται σε συνάντηση με τις πιο εξερευνητικές, πρωτοποριακές διαδρομές. Και ως μαΐστορες των ωραίων και ευγενών τεχνών, με περισσό μεράκι στηρίζουμε τις επιλογές μας με την τυποτεχνική και καλλιτεχνική ποιότητα που τους ταιριάζει. Επιθυμία μας είναι να προσφέρουμε στο αναγνωστικό κοινό βιβλία ποιότητας, τόσο από πλευράς μορφής και επιμέλειας όσο και από πλευράς περιεχομένου. Ο Μαΐστρος συμπλήρωσε πάνω από δεκαπέντε χρόνια εκδοτικής παρουσίας του με πάνω από εκατό διαλεχτούς τίτλους στην περιοχή της λογοτεχνίας, των επιστημών του ανθρώπου, της θεολογίας και του παιδικού βιβλίου. Παρουσίασε έργα σύγχρονων ελλήνων συγγραφέων, άλλων γνωστών και καταξιωμένων και άλλων πρωτοεμφανιζόμενων, με κύριο κριτήριο την ποιότητα και πρωτοτυπία της δουλειάς τους. Εξέδωσε έργα των μεγάλων κλασικών, φέρνοντας στην Ελλάδα κορυφαία δείγματα της παγκόσμιας σκέψης και γραφής, μέσα από αξιόπιστες μεταφράσεις, επιμελημένες εισαγωγές και πρωτότυπες εικονογραφήσεις. Το ειδικότερο ενδιαφέρον για την αρχαία και βυζαντινή γραμματεία, για τη σπουδή στη θεολογία, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό —ό,τι καλύτερο έχει να συνεισφέρει η χώρα μας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι— δεν σχετίζεται με μια μουσειακή περιήγηση ή προσκύνηση του παρελθόντος αλλά συντελείται από τη σύγχρονη ερμηνευτική σκοπιά και τη συνεχή ανα-νοηματοδότηση της παράδοσης μέσα από μια δημιουργική, δηλαδή ποιητική, πορεία. Το βιβλίο μπορεί να είναι μια πνοή στη ζωή του σημερινού ανθρώπου, μια απόκριση στις βαθύτερες αναζητήσεις του, ένας φίλος και συνοδοιπόρος στην αναζήτηση της αλήθειας, της γνώσης, της αυτογνωσίας. Μια τέτοια προσέγγιση και όχι μια στείρα εμπορευματοποιημένη λογική προσπαθούμε να υπηρετήσουμε οι άνθρωποι του Μαΐστρου. Για την επιτυχία τους στηριζόμαστε σε επιλεγμένο επιτελείο ανθρώπων και ασφαλώς στους πολυδύναμους αναγνώστες μας και ουσιαστικούς συνεργάτες μας. Βρήκαμε συμπαραστάτες όλους εσάς που αναζητήσατε και αναγνωρίσατε την ποιότητα της δουλειάς μας, που μας στηρίξατε και χαρήκατε τους καρπούς των κόπων, τόσο των δικών μας όσο και των συνεργατών μας. Μαζί με τις ευχαριστίες μας και η υπόσχεση για συνεχή βελτίωση, για την επιδίωξη των ίδιων υψηλών στόχων μέσα από μια όλο και πλουσιότερη εμπειρία.

Έμπνευση

Οι Εκδόσεις Έμπνευση είναι ένας κόμβος γνωριμίας νέων δημιουργών και αναγνωστών. Επιδιώκουν να παρουσιάζουν κάτι φρέσκο στην ελληνική ποίηση και λογοτεχνία και να συμβάλουν στην ανάδειξη νέων αξιόλογων καλλιτεχνών.

Το Κοινό των Ωραίων Τεχνών

Ὁ Ὅμιλος Ἐρασιμόλπων ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩΝ εἶναι μιὰ παρέα φίλων ποὺ ἀναζητᾶ νέους φίλους. Δὲν ἔχει σοβαροὺς σκοπούς, οὔτε σαφεῖς στόχους. Οἱ τέχνες, τὰ γράμματα, ὁ πολιτισμὸς ἀποτελοῦν οὐσιώδεις ἀξίες ἐφ’ὅσον προϋποθέτουν τὴν ἀγάπη, τὴν φιλία, τὸν ἔρωτα, τὴν κοινότητα τῶν ἀνθρώπων. Τὸ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩΝ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν πρωτοκαθεδρία τῆς Αἰσθητικῆς. Ἀλλὰ ὅταν ἡ ἀτομικὴ ἔκφραση συναντᾶ οὐσιώδεις ἀξίες τῆς ζωῆς, τὸ ΚΟΙΝΟΝ ἐνθουσιάζεται. Καὶ λειτουργεῖ ὡς ταμεῖον ἀρωγῆς καὶ ἀλληλοβοηθείας. Διότι μᾶς συγκινεῖ κάθε προσπάθεια ἐκφραζομένη διὰ τοῦ λόγου, τοῦ ἤχου, τῆς εἰκόνος, τῆς σωματικῆς κινήσεως ἢ τῆς συνήθους καθημερινότητος ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ νὰ δεῖ μὲ μιὰ παρθενικὴ ματιὰ τὸν κόσμο. Τὸ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩΝ κλείνει δύο χρόνια ζωῆς καὶ κυκλοφορεῖ πλέον μὲ τὴν φροντίδα τῶν ἐκδόσεων Μαΐστρος.

Βημόθυρο

Περιοδικό Ορθόδοξης Θεολογίας και Ζωής. Το Βημόθυρο δημιουργήθηκε για να διαβάζεται από τον άνθρωπο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε μια προσπάθεια ορθόδοξης ανάγνωσης του πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού και εκκλησιαστικού γεγονότος στην χώρα μας. Ξεκινά με βεβαιωμένη την πεποίθηση πως ο απλός καθημερινός αλλά και ο επιστημονικός λόγος μπορούν και πρέπει να εκφέρονται ενιαία και απευθύνονται προς τον καθένα, κοινωνούν μεταξύ τους και δεν αντιδιαστέλλονται ή ομαδοποιούν. Και πως ο θεολογικός λόγος εκφράζει πολλαπλές εμπειρίες, καταστάσεις και προϋποθέσεις που όσο κι αν μοιάζουν ή και είναι διαφορετικές έχουν κοινό στόχο, την ενίσχυση του αγωνιζόμενου πιστού, και έχουν θέση και χώρο στις σελίδες του για να δοκιμαστούν και να κριθούν.